Многофункционална зала за тренировки

Тренировките в залата са прекратени за неопределен период считано от 1 април 2024.

Клиентите на клуб Crossfight с текущи карти могат да се свържат с управителя на тел: 0876 651 451